Onze leden

Overzicht eindhoven business club

Dionne Snuverink

Directeur/Psycholoog

Bogert 31-40

5612 LX Eindhoven

06-19154526

Exclusive Psychology

In tijden waarin mentaal gezond blijven een steeds grotere uitdaging wordt, gelooft Exclusive Psychology dat psychologische zorg toegankelijk en vroegtijdig moet worden ingezet. Geen lange wachttijden, met een forse toename van klachten als gevolg. In de behandeling ligt de focus op het versterken van autonomie en werken aan gerichte doelen, om zo te komen tot duurzaam herstel en behoud van mentale gezondheid.

Werkgevers kunnen te maken krijgen met toename van psychische klachten bij hun werknemers. Dit kan leiden tot ziekte en langdurig verzuim. Door directe en laagdrempelige inzet van goede psychologische zorg, kunnen klachten sterk worden verminderd. Daarnaast zorgen we er met onze preventieve aanpak voor dat verzuim kan worden voorkomen. Hierbij werkt Exclusive Psychology met evidence-based interventies (ook Engelstalige behandelingen zijn mogelijk).